Antalya’nın Enerji Eylem Planı Hazırlandı

Antalya’nın Enerji Eylem Planı Hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı hazırladı.

aeBüyükşehir Belediyesi Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı envanterini oluşturdu. Başkanlar Sözleşmesi (Convenant of Mayor) üyesi olan Büyükşehir Belediyesi, sözleşme gereği 2020 yılına kadar sera gazı salımlarını 2012’ye göre yüzde 20 azaltmak için Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı uygulamayı taahhüt etmişti. Sözleşmenin imzalanmasının ardından hem kendi kurumsal envanterini hem de Antalya kent envanterini çıkarmak için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı hibe desteğine başvuran Büyükşehir Belediyesi, Karbon Ayakizi Envanteri ve Antalya Enerji Eylem Planı’nı tamamladı.

KARBON AYAKİZİ MİKTARI BELİRLENDİ

Çalışma sonunda çıkan rapora göre; Antalya ili toplam karbon ayakizi 2012 yılı için 8 milyon 966 bin 179 ton CO2 iken, bunun yüzde 1.6’sına denk gelen 144 bin 200 tonunun belediyenin sorumluluğu alanındaki faaliyetlerden kaynaklandığı belirlendi.
Raporda Türkiye genelinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre yıllık enerji tüketimi yüzde 4-5, elektrik tüketiminin ise yüzde 7-8 oranlarında arttığı belirtildi. Türkiye’nin birincil enerji gereksinimini kendisi karşılayacak kaynaklardan yoksun olduğu ve büyük oranda dışarıya bağımlılığına vurgu yapıldı. Enerji talebinin yerli üretim ile karşılanma oranı 1990 yılında yüzde 48 seviyelerinde iken bugün bu oran yüzde 29 seviyelerine kadar düştüğüne dikkat çekildi.

YATIRIM BEDELLERİ

Antalya geneli için yapılan envanter taramasında, “Müdahale Edilebilecek Azaltım Öngörülen Enerji Tüketimleri”ne göre 15 milyon 139 bin 894 MWh tüketim 5 milyon 840 bin 104 CO2 üzerinden “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlandı ve 2012 yılına göre salım azaltımı için hedefler ve eylemler belirlendi. Hedef ve eylemler kısaca şu şekilde oluşturuldu: “Yeni yerleşim alanlarının enerji etkin planlanması, mevcut konutlarda ve mevcut ticari binalarda enerji etkin yenilemeler, belediye binalarında ve sokak aydınlatma sistemleri enerji etkin uygulamalar için 1 milyar 568 milyon153 bin 17 TL yatırım bedeli ile 475 bin 672 ton CO2 azaltımı. Toplu taşıma, yaya ve bisiklet kullanımı, toplu taşımaya entegrasyonu, alternatif teknoloji ve yakıt kullanımı için 7 milyon 821 bin 463 TL yatırım bedeli ile 669 bin 641 ton CO2 azaltımı. Yenilenebilir enerji uygulamaları için 225 milyon 133 bin TL yatırım bedeli ile 95 bin162 ton CO2 azaltımı. Katı atık depolama sahaları ve atıksu arıtma tesisleri için 540 bin TL yatırım bedeli ile 533 bin 082 ton CO2 azaltımı. Enerji etkin sistemler için 30 milyon 419 bin 40 TL yatırım bedeli ile 129 bin 149 ton CO2 azaltımı.

Enerji verimliliği kampanyaları içinde 700 bin TL yatırım bedeli ile 78 bin 985 ton CO2 azaltım öngörüldü.

HEDEF DAHA YAŞANABİLİR ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın, kentin sera gazı salımlarında düşüşler sağlayacak sektörel politikalar ve yönelimlerle ekonomik aktörlerin karar alma süreçleri arasında tutarlılık sağlamaya çalışan uzun soluklu bir planlama süreci olduğunu söyledi. Sürecin her aşamasında kentin ekonomik aktörleri olan vatandaşlar, özel şirketler, STK’lar, meslek oda ve birlikleri, üniversiteler, merkezi karar alma organları ve diğer kamu kurumlarının da süreçlere dahil edilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Başkan Akaydın, şöyle konuştu:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ile temiz enerji kullanımı sağlayarak küresel ısınmayı azaltmak, çevreyi korumak, Türkiye’nin dünyadaki algısını değiştirmek ve katı atıkların farklı yöntemlerle enerjiye dönüştürülmesini sağlamak amaçlarına hizmet edecek eylemler planladı. Ulaşım Ana Planı çıktıları, bisiklet ve yaya ulaşımına, toplu taşımaya ve bunların entegrasyonuna yapılan vurgular itibarıyla azaltım önlemleri örtüşüyor. Amacımız daha yaşanabilir Antalya.”

Kaynak: Ajans Manisa

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER

Zorlu Enerji’ye 2 Jeotermal Santral Projesi İçin Önlisans

Zorlu Enerji, 24,9 MW kurulu güce sahip olacak Alaşehir 2 jeotermal santral projesi için ön lisans aldı.  Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a bir açıklama

HABERLER

“Yeşil Büyüme, Yeni İş Olanakları Sağlıyor”

Enerji İK Genel Müdürü Banu Akdoğan, “Rüzgar enerjisinin sağladığı “Yeşil büyüme” ile yeni iş olanakları sağlamak ve mümkün olan en düşük karbon maliyetleri ile elektrik üretilebilir” dedi. TÜREK/TWEC 2013 Konferansı’nın

Elektrik Üretimi

Almanya’da Rüzgar Enerjisinde Rekor Artış

Almanya`nın açık deniz rüzgar santrali kurulumları yılın ilk yarısında geçen yılın tamamından üç kat fazla artış kaydetti. artık şu gerçek net olarak görünüyor ki, 21. yüzyılın enerjide yükselen değeri yenilenebilir