Abdullah Gül: “Barış, Güneşten Gelecek”

Abdullah Gül: “Barış, Güneşten Gelecek”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bilim adamlarının güneş enerjisi üzerine yaptıkları çalışmaların, açlıkla mücadele, iktisadi kalkınma, refah ve enerji güvenliği gibi konulara katkı sağlayacağını, bunun da dünya barışını tahkim edeceğini bildirdi.

ae_gunes_elektrik_isi_abdullah_gulGÜL, GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDA ÖNDE GELEN BİLİM ADAMLARINA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul’da düzenlenen uluslararası “Barış İçin Güneş Enerjisi Konferansı’nda bir konuşma yaptı. Enerji arz güvenliğinin, küresel anlamda ortak bir endişeyi teşkil ettiğini, sınırlı enerji kaynakları ve artan enerji talebinin, enerji güvenliğini daha da önemli bir hale getirdiğini belirten Gül, “Bu nedenle, tüm ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmak suretiyle enerji sepetlerine çeşitlilik kazandırmaları artık bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Küresel iklim değişikliği, insanoğlu için emsali görülmemiş bir tehdit oluşturduğunu, halihazırda olumsuz etkileri bedel ödetirken bu konuda sergilenen ataletin maliyetinin her geçen gün daha da arttığını anlatan Cumhurbaşkanı Gül “Bugün hepimiz için temel imtihanla karşı karşıyayız: Bu da, azalan kaynaklarımıza rağmen artan enerji ihtiyacımızı, iklim değişikliğinin etkileri ile nasıl dengeleyeceğimiz hususudur. Öncelikle, geri döndürülemez sonuçlarından kaçınabilmek adına küresel anlamda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu konuyla, küresel işbirliği içerisinde mücadele etmek bir zaruret teşkil etmektedir” dedi.

“DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİLECEK”

Abdullah Gül, “Hepimizin bildiği üzere, iklim değişikliği ile etkin mücadele ve enerji arz güvenliğinin temini, ancak düşük karbon toplumuna geçişle mümkün olabilir. Bu da, hayat tarzımız üzerinde temel değişiklikler getirecek olan bir düşük karbon ekonomisi üzerine kurulu olacaktır. Tabiatıyla, daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji sepetimiz içerisindeki fosil yakıtlarının payının düşürülmesi ile böyle bir netice alınabilir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, düşük karbon ekonomisine geçişin, yüksek oranda finansman destekli büyük yeni yatırımlar ve ilave altyapıların tesisiyle gerçekleşebileceğini kaydederken burada güneş enerjisinin kilit rol oynayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, “Çözümün bu olduğu hususunda hemfikiriz; ancak bunu ne şekilde başaracağız? Halihazırda güneş enerjisi, henüz maliyet-etkin bir enerji kaynağı değildir. Bu büyük enerji kaynağının kullanılabilir hale gelmesi elbette siz değerli bilim insanlarının çabalarına bağlıdır. Sizin getireceğiniz yenilikler sayesinde, güneş enerjisi milyarlarca insan için daha ucuz, tatbik edilebilir ve erişilebilir bir hale dönüşebilir” dedi.

“BARIŞ GÜNEŞTEN GELECEK”

Abdullah Gül, “Güneş enerjisi üzerine yaptığınız çalışmalarınız, dünya barışını tahkim edecek açlıkla mücadele, iktisadi kalkınma, refah ve enerji güvenliği gibi konular açısından büyük önem arzetmektedir” ifadesini kullandı.
Hükümetler olarak, sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasına “Sizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinize her bakımdan destek vermeliyiz. Aynı zamanda, güneş enerjisinin etkin kullanımının önünü açacak bir sinerji yaratılmasını teminen uluslararası işbirliğini de geliştirmeliyiz” diyerek son verdi.

Kaynak: ANKA

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER

Elektirkli Fisker Karma CHIP’in Testinden Geçti

Otomotiv dünyası tam bir değişim döneminin başında bulunuyor. Fosil yakıtların her geçen gün azaldığı günümüzde alternatif yakıtlara yönelen otomotiv üreticilerinin sayısı hiç az değil. Alternatif yakıtlarda en öne çıkan ise

Sürdürülebilirlik 0 Comments

IV. Sürdürülebilir Finans Forumu Düzenleniyor

IV. Sürdürülebilir Finans Forumu “Kapsayıcı Büyüme için Kapsayıcı Finans” gündemiyle düzenleniyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye

HABERLER

MİLRES Projesi Haziran Ayı Sonunda Tamamlanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, MİLRES Projesi’nin haziran ayı sonunda tamamlanacağını belirtti. Rüzgar enerjisi endüstrisinin Türkiye’de geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusundaki projeler çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Konuyla