8-9 Kasım 2013  II. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu

8-9 Kasım 2013 II. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu

Sayın İlgili,

178_11_03_24Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmesi görevi şubemize verilen, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu’nun da ortak düzenleyici olarak yer alacağı Çevre ve İnsan Sağlığı için “II. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2013)” 8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu -İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı; elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutları konusunda üniversitelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin,kişilerin güncel ve bilimsel bilgilerini aralarında ve toplumla paylaşacağı ve tartışacağı bir ortam oluşturmaktır.

Sempozyum, açılış konuşmaları ve konularına bağlı olarak paneller, forumlar şeklinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda; oditoryuma yakın salonlarda ise akademik bildiri sunumları, poster sunumlar, fotoğraf sergisi ve destekleyen kuruluşlar için tanıtım masaları olacak şekilde gerçekleşecektir.

Ayrıca sempozyum açılışına, elektromanyetik alanlar ve etkileri konusunda önemli çalışmaları bulunan, yurt dışından davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. Henry Lai katılacaktır. Sempozyum süresince 5 adet panel ve 1 adet yurttaşların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının hukuksal, idari olarak yaşadıkları sorunları dile getirdikleri ve deneyimlerini paylaşacakları ”Yurttaş Tepkileri ve Deneyimleri” konulu forum yapılacaktır.

EMANET2013 Sempozyumu konu başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Elektromanyetik alan kaynakları ve radyasyon (ışıma) yönetimi
2. Elektromanyetik alan benzetimi ve modellemesi
3. Elektromanyetik alan ölçümü
4. Isıl ve ısıl olmayan mekanizmalar
5. Elektromanyetik alan ve ışınlama çalışmaları için insan vücudunun modellenmesi
6. Elektromanyetik alanların biyofizik ve biyokimyasal etkileri
7. Biyolojik etkiler ve sağlık sorunları
a) Elektromanyetik alanların işitmeye etkileri
b) Elektromanyetik alanların merkezi sinir sistemine etkileri
c) Elektromanyetik alanlara davranış duyarlığı
d) Elektromanyetik alanlara bağışıklık sistemi yanıtı
e) Nöroendokrin etkiler ve benzeri konular
f) Genetik Etkileşim
g) Hücre elektromanüplasyonu
8. Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
9. Soğurma mekanizması
10. Dozimetre ve sağlık güvenliği standartları
11. Elektromanyetik alanların tanı, tedavi ve klinik uygulamaları
12. Epidemiyolojik çalışmalar
13. Mesleki ve çevresel klinik maruziyet (sunukluk) ve kanser ilişkisi
14. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulamalar
15. Elektromanyetik alanlar hakkında ulusal mevzuatlarda yaşananlar ve sonuçlar

Bildiriler göndermek için son gün 23 Eylül 2013, değerlendirme sonuçlarının bildirimi ise 08 Ekim 2013 tarihidir.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı sempozyuma, izlemek üzere akademisyenlerden, mühendislerden, doktorlardan, avukatlardan, kamu kurumlarından, özel kurumlardan, meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından, üniversite öğrencilerinden ve yurttaşlardan oluşan 1000’i aşkın katılımcı beklenmektedir.

Sempozyuma katılım ücretsiz olup, katılımcılara sempozyum çantası, sempozyum kitabı, program broşürleri, sempozyum boyunca çay, kahve, yiyecek vb. ikramlar, sempozyum bütçesinden karşılanarak, sunulacaktır.
Düzenlenecek olan sempozyuma değerli katılımınız, katkılarınız ve çalışmalarınızı sunmanız
için davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

8-9 Kasım 2013 Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu -İstanbul

http://emanet.emo.org.tr/

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

ETKİNLİKLER

10-12 Ocak Fotovoltaik Uzmanlık Temel Eğitimi Adana

FOTOVOLTAİK UZMANLIK TEMEL EĞİTİMİ ( temeler – tasarım ( PV SOL EXPERT ) – teklif ) Şebekeye bağlı FV Sistemler • Solar Radyasyon • Solar Hücreleri ve Modül teknolojileri •

ETKİNLİKLER

9-11 Mayıs- İstanbul, 22-24 Mayıs-Gaziantep, Fotovoltaik Uzmanlık Temel Eğitimi

  Alman Sertifikalı Sınavlı Fotovoltaik Uzmanlık Temel Eğitim Mayıs Programı: http://catakli-enerji.com/egitim-tarihleri.html

ETKİNLİKLER

Ünlü Objektifler Bu Kez Enerji Verimliliği İçin Çalıştı

YALITIMIN MAVİ YÜZÜ SERGİSİ TÜRKİYE’Yİ GEZİYOR  Bennu Gerede’nin fotoğrafları Anadolu’da sergileniyor  Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede’nin, enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak için çektiği fotoğrafların yer aldığı “Yalıtımın Mavi Yüzü” sergisi, Anadolu’yu