5. Enerji verimliği Forumu ve Fuarı (EVF) Başladı

5. Enerji verimliği Forumu ve Fuarı (EVF) Başladı

En-Charter Enerji Verimliliği Kıdemli Uzmanı Gabriela Prata Dias: “Türkiye’nin uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğin en yüksek düzeyde uygulanması hedefleri var. Endüstride de enerji verimliliği konusunda çalışmalar var. Enerji verimliliğinde Türkiye’nin geleceği parlak görünüyor.”

gab33. Enerji Verimliliği Haftası 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı bugün Wow Convention Center’de gerçekleştirildi. Forumda konuşan En-Charter Enerji Verimliliği Kıdemli Uzmanı Gabriela Prata Dias, Türkiye’nin enerji konusunda çok heyecan verici bir dönemden geçtiğini söyledi. Dias Türkiye’de nükleer enerji, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği konularında önemli zorluklar yaşadığını belirterek, yenilenebilir enerjinin gelişiminde hükümetin belirleyici bir rol oynadığını aktardı. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret eden Dias, endüstrileşme ve nüfus artışıyla birlikte tüketim artışının ön görüldüğünü söyleyerek, “Türkiye’nin uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğin en yüksek düzeyde uygulanması hedefleri var. Endüstride de enerji verimliliği konusunda çalışmalar var. Enerji verimliliğinde Türkiye’nin geleceği parlak görünüyor” diye konuştu.

Dias pek çok uluslararası finans kuruluşunun Türkiye’de bulunmasına karşın, enerji verimliliğiyle ilgili ulusal fonlara ihtiyaç göründüğüne değindi.

Dias enerji verimliliğiyle ilgili önerilerini şöyle sıraladı: Yenilenebilir enerji genel müdürlüğünün güçlendirilmesi. Enerji verimliliğinin artırılması. Düzenleyici kuruluşlarla enerji fiyatlarının oluşmasına dair çalışmak. 2023 hedefi için sektörel, yerel ve coğrafi düzeyde enerji verimliliği yol haritası oluşturulması. Yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli alan olması. Kamu alt yapısına yönelik daha büyük bir fon kurulması. Merkezi olarak koordine edilen enerji verimliliğiyle ilgili bir enerji veri tabanı oluşturulması.

“Üretim ve tüketimde enerji verimliliği önemli”

Forumda konuşan Dr. Volkan Hüsnü Özgüz 21. yüzyılda enerji iklim dengesi ve enerjinin suyla ilişkisi gibi konuların ön plana çıkacağını belirterek, enerji verimliliğinin çok boyutlu olarak ele alınacağını aktardı. Dr. Özgüz, üretim ve tüketimde enerji verimliliğinin ön plana çıktığını belirterek, enerji verimliliğiyle ilgili tedbirlerin sanayide maliyetin azaltılması, hane elektrik tüketiminin düşmesi ve ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Dr. Özgüz, üretim ve tüketimde enerji verimliliğiyle sağlanacak kazancın ancak üçte birlik oranda gerçekleştirildiğini, geri kalan kısmının ise, potansiyel olarak durduğunu ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Yetkilisi Hasan Özkoç, forumda yaptığı konuşmada, son yıllarda dünya enerji piyasalarındaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Özkoç 2009 yılında ABD’de gerçekleşen ekonomik krizin Avrupa’yı ve dünyanın birçok ülkesini etkilediğini belirterek, bu durumun önemli sonuçları olduğunu ifade etti. Özkoç, ekonomik krizin etkisiyle, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili feed-in-tarif f gibi unsurların bazı ülkelerde askıya alındığını ve bazı ülkelerde ise kaldırıldığını ifade etti.. Özkoç, krizle birlikte ortaya çıkan ikinci gelişmenin, kaya gazı teknolojisinin Amerika Birleşik Devletleri enerji piyasasında çığır açarak, bu ülkeyi enerji ithalatçısı konumundan ihracatçı konumuna getirmesi olarak değerlendirdi. Özkoç, krizin üçüncü etkisinin ise, Fukuşima Nükleer Santralı Kazasından sonra, Avrupa’da birçok ülkenin enerji politikalarından nükleer santrallerinin çıkarılması ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana alınması olduğunu ifade etti.

Ekonomik kriz, enerjide önemli gelişmelere yol açtı

Özkoç dünyada 2030-35 yılları arasında, ekonomik büyümenin iki katına çıkacağını enerji tüketiminin ise, üçte bir oranında artacağının öngörüldüğünü belirterek, enerji tüketiminin AB ülkelerinde sabit kalacağını, Çin ve Hindistan’ın ise, toplam tüketim artışının yüzde 45’ini gerçekleştireceğini söyledi. Özkoç önümüzdeki 20 yıl içinde Avrupa Birliği’nde yüzde 90 seviyesinde ithalata bağımlı bir topluluk olacağının da altını çizdi.

AB enerji politikalarının sürdürülebilirlik, tedarik güvenliği ve tam rekabete açık enerji piyasası unsurlarına dayandığını aktaran Özkoç, enerji politikaları kapsamında oluşturulan üç 20 stratejisiyle, 2020’ye kadar sera gazları emisyonunun yüzde 20 azaltılması, toplam enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 20 civarına ulaşması ve enerji verimliliğinin yüzde 20 oranında azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Özkoç buna karşın, bugünkü seyriyle enerji verimliliğinin ancak yüzde 10 seviyesinde oluşacağının görüldüğünü kaydetti. Özkoç, AB enerji verimliliğinin tam olarak uygulanmasıyla 220 milyar Euro’luk bir tasarruf sağlanmasının, yeni istihdam alanlarının oluşmasının, Ar-Ge alanlarının çalışmalarının artmasının ve sera gazının azaltılmasının hedeflen ği belirlendiğini ifade etti.

Özkoç, 2050 yılında AB’deki toplam tüketim içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60’lar mertebesine çıkmasının beklendiğine de dikkat çekti.

“100 milyar dolarlık tasarruf olanağı var”

Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Eski Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, enerji verimliliğiyle dört nükleer enerji santralinin maliyetine denk gelen yaklaşık 100 milyar dolara yakın bir kaynak sağlanabileceğini belirterek, “Türkiye’nin yatırım tasarruf miktarı yüzde 10’ları geçmiyor. ‘Çok paramız oluyor’ diye her şeyi savruk harcamalıyız. Bunu toplumun parası olarak değerlendirmeli ve istihdam ve yatırıma yönlendirilmeliyiz. Türkiye’de güneş bu kadar bol da neden bunu evimize ve işyerimize alırken kapalı davranıyoruz. Mimari çözümlerde ve sanayi ürünlerinde enerji verimliliğini gençlere ve çocuklara yöneltmemiz gerekiyor. Çünkü enerji verimliliği zihinsel devrimle gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

“Daha az enerji gerektiren ürünlerin üretimine yönelmeliyiz”

TÜSİAD Temsilcisi Batu Aksoy ise, sanayide ev tüketiminde ve enerji iletiminde bilinçli kullanımın ön plana çıkması gerektiğini söyleyerek, daha az enerjiyle daha fazla katma değer yaratan ürünlere yönelmenin önemine dikkat çekti. Aksoy, şeffaf, liberal ve rekabetçi bir elektrik piyasasının enerji verimliliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Solar Baba’da fuardaydı

Fuarda Solar Baba standı da ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Solar Baba platformu Kurucusu Ateş Uğurel ve ekibi ziyaretçilere güneş enerjisinin önemi ve enerji verimliliğine katkısı konusunda görüş ve değerlendirmeleri paylaştı.

Hüseyin B. Ekmekçi

huseyin.ekmekci@alternatifenerji.com

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

Biyo Enerji 0 Comments

Çocuklar Yenilenebilir Enerjinin Resmini Yaptı

Yenilenebilir enerjinin gücünü çocukların gözünden anlatan resimler 23-28 Mayıs tarihleri arasında Aksa Enerji Genel Müdürlük binasında sergilenecek. Sanat insanları, toplumu ve doğayı belki de en iyi anlatmanın yolu. Sanatla yeterince

Elektrik Üretimi

Çin’den Gobi Çölü’ne Güneş Enerjisi Tesisi

Çin hükümeti Gobi Çölü’ne 1 milyon evin enerjisini karşılayabilecek güneş enerjisi kurma kararı aldı. Çin güneş enerjisine yönelik yatırımlarını artırıyor. www.webtekno.com’un haberine göre, içinde bulunduğumuz yaz günlerinin bu kadar sıcak

Güneş EnerjisiB 0 Comments

Bivi Enerji’den Güneş Enerjisi Santrali

Bivi Enerji Şanlıurfa’da 3 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali kuracak. Bivi Enerji Üretimi Sanayi Ve Tic. A.Ş. tarafından Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karataş Köyü, 255 nolu parsel üzerinde 48608,969 m2’lik alanda