25-28 Aralık 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu KONYA

25-28 Aralık 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu KONYA

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

9_tem_en_esmpoBu anlayışın yerleşmesi için 19 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının (UTES) IX.’un daha geniş bir ölçekte düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye’de düzenlenen enerji sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES) ile sağlanmıştır.
Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000’de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları’nın dördüncüsü 2002’de, beşincisi 2004’te, altıncısı da 2006 yılında, yedincisi 2008 yılında ve son olarak sekizincisi 2010 yılında, iki yıl ara ile gerçekleştirilmiştir.
Türkiye ve Dünya’yı ilgilendiren, Uluslararası katılımlı 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu ve Enerji Günleri’nde yer alacağına inanıyor, Aralık 2013’de sizleri de görmeyi arzu ediyoruz. Saygılarımızla.
Tam metni gönderme: 20 Eylül 2013 Cuma günü sondur.
Kayıt için
uteg2013@selcuk.edu.tr
http://www.utes2013.org http://www.uteg2013.org

KONULAR
Bu sempozyumun ana konusu “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Su, Enerji ve Çevre” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma, aşağıdaki genel çerçeve dâhilinde bilimsel bildiriler beklenmektedir. Ancak, bu konular dışında temiz enerjinin üretim, dağıtım ve kullanılması ile ilgili olanlardan bilim kurulunca uygun görülen bildirilerin de programa alınması mümkündür.
Sempozyumun başlıca konu başlıkları şunlardır:

• Rüzgâr enerjisi
• Güneş enerjisi
• Jeotermal enerji
• Biyoyakıtlar
• Hidrojen enerjisi
• Hidro-Elektrik enerji
• Sürdürülebilir Enerji-Çevre ilişkisi
• İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi
• Enerji verimliliği ve tasarrufu
• Enerji ekonomisi ve yönetimi
• İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi
• Global ve yerel enerji politikaları
• İlgili diğer konular

Kayıt ve Bildiri göndermek için uteg2013@selcuk.edu.tr

TAKVİM

Bildiri Değerlenme: 20 Eylül – 27 Eylül 2013
Kongreye gönderilecek bildirilerin tamamı hakem denetiminden geçirilecektir.
Kabul edilen bildirilerin yazarlara onay mesajlarının gönderilmesi 11. Kasım. 2013
Sempozyum Katılım Ücretini Yatırma: 11 KASIM 2013
Konaklama Rezervasyonu: 11 KASIM 2013
Sempozyum Tarihi: 25-28 ARALIK 2013

http://www.utes2013.org 

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

ETKİNLİKLER

Sanayide Enerji Verimliliği İş Gezisi 09-12 Aralık-İstanbul

09–12 Aralık 2014 tarihleri arasında, İstanbul’da sanayide enerji verimliliği konusunda uzman şirketlerin katıldığı bir iş gezisi gerçekleştirilecek. Alman–Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Federal Almanya Ekonomi Bakanlığı desteğiyle, İstanbul’da 09–12 Aralık

ETKİNLİKLER

12 November 2013 – Green is Great Event

Why Green Energy in Turkey? Turkey’s dependency on energy imports, Electricity demand growing at 7% annually, Plans to make energy investments worth of $130bn by 2023, The private sector share

ETKİNLİKLER

Güneş Enerjisi Çalıştayı-1-3 Haziran Ankara

GÜNAM,1-3 Haziran 2015 tarihlerinde MAGEEP tarafından düzenlenen Güneş Enerjisi ve Enerji Depolamada Uluslararası Çalıştayı`nın yerel organizasyonunu yapacak.  ODTÜ Güneş Enerjileri Araştırma Merkezi (GÜNAM), 1-3 Haziran 2015 tarihlerinde MAGEEP (McDonnell Academy