25-28 Aralık 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu KONYA

25-28 Aralık 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu KONYA

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

9_tem_en_esmpoBu anlayışın yerleşmesi için 19 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının (UTES) IX.’un daha geniş bir ölçekte düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye’de düzenlenen enerji sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES) ile sağlanmıştır.
Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000’de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları’nın dördüncüsü 2002’de, beşincisi 2004’te, altıncısı da 2006 yılında, yedincisi 2008 yılında ve son olarak sekizincisi 2010 yılında, iki yıl ara ile gerçekleştirilmiştir.
Türkiye ve Dünya’yı ilgilendiren, Uluslararası katılımlı 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu ve Enerji Günleri’nde yer alacağına inanıyor, Aralık 2013’de sizleri de görmeyi arzu ediyoruz. Saygılarımızla.
Tam metni gönderme: 20 Eylül 2013 Cuma günü sondur.
Kayıt için
uteg2013@selcuk.edu.tr
http://www.utes2013.org http://www.uteg2013.org

KONULAR
Bu sempozyumun ana konusu “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Su, Enerji ve Çevre” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma, aşağıdaki genel çerçeve dâhilinde bilimsel bildiriler beklenmektedir. Ancak, bu konular dışında temiz enerjinin üretim, dağıtım ve kullanılması ile ilgili olanlardan bilim kurulunca uygun görülen bildirilerin de programa alınması mümkündür.
Sempozyumun başlıca konu başlıkları şunlardır:

• Rüzgâr enerjisi
• Güneş enerjisi
• Jeotermal enerji
• Biyoyakıtlar
• Hidrojen enerjisi
• Hidro-Elektrik enerji
• Sürdürülebilir Enerji-Çevre ilişkisi
• İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi
• Enerji verimliliği ve tasarrufu
• Enerji ekonomisi ve yönetimi
• İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi
• Global ve yerel enerji politikaları
• İlgili diğer konular

Kayıt ve Bildiri göndermek için uteg2013@selcuk.edu.tr

TAKVİM

Bildiri Değerlenme: 20 Eylül – 27 Eylül 2013
Kongreye gönderilecek bildirilerin tamamı hakem denetiminden geçirilecektir.
Kabul edilen bildirilerin yazarlara onay mesajlarının gönderilmesi 11. Kasım. 2013
Sempozyum Katılım Ücretini Yatırma: 11 KASIM 2013
Konaklama Rezervasyonu: 11 KASIM 2013
Sempozyum Tarihi: 25-28 ARALIK 2013

http://www.utes2013.org 

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

ETKİNLİKLER

04-05 Ekim 2012, Uluslararası Enerji Kongresi

“Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2012″, Dünya’da ve Türkiye’de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platformdur. Derneğimiz tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek

ETKİNLİKLER

15 Haziran Dünya Rüzgar Günü “Türkiye’de Rüzgar” Konulu Fotoğraf Yarışması

15 Haziran Dünya Rüzgar Günü “Türkiye’de Rüzgar” Konulu Fotoğraf Yarışması / June 15 Global Wind Day “Wind in Turkey” Photograph Competition Dünya Rüzgar Günü, her sene 15 Haziran’da yapılan bir

ETKİNLİKLER

7-8 Kasım 2012, TÜREK Rüzgar Enerjisi Kongresi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Sn. Mustafa Serdar Ataseven’in tanıtım notunu aşağıda bilgilerinize sunuyoruz: “7 – 8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center’da düzenleyeceğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi –