2015 Yılı Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Yerleşim Analizi

2015 Yılı Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Yerleşim Analizi

Verk Enerji Teknolojileri’nin rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları için yerleşim analizini yayınladı. Buna göre, 2015 yılı Nisan ayı itibariyle EPDK’ya, rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvuru sürecinde toplam 1096 adet başvuru yapıldı. Açıklanan 3.000 MW bağlantı kapasitesi için yapılmış olan
bu başvuruların toplam gücü 42.274 MW düzeyindedir. Projelerin değerlendirmeye alınma tarihi 13 Temmuz 2015’te başlamış olup değerlendirmeye alınan toplam proje sayısı 12 Ağustos 2015 itibariyle 1.032’ye ulaşmıştır. Değerlendirmeye alınmış olan projelerin toplam kapasitesi 40.280,28 MW’tır.

Değerlendirmeye alınmış projelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, Çanakkale (110 proje), Balıkesir (94 proje) ve İzmir (45 proje) illeri başta olmak 1.032 projenin 70 farklı ile dağıldığı
görülmektedir.
Proje yerleşimleri incelendiğine başvuru sayısının yoğun olduğu illerdeki projelerin birçok sahada çakıştığı görülmektedir. Bu çakışmaların yoğun olduğu yerler Çanakkale’nin Ayvacık
(28 Proje), Bayramiç (23 Proje), Ezine (17 Proje) ilçeleri; Karaman’ın Merkez ilçesi (30 Proje); Mersin’in Mut ilçesi (16 Proje); İzmir’in Bergama ilçesi (24 Proje); Balıkesir’in Savaştepe ilçesi (15 Proje) ve Kayseri’nin Yahyalı ilçesi (19 Proje) olarak göze çarpmaktadır. Projelerin
yerleşimleri, çakışma ve benzeri durumlar hakkındaki detaylar raporun devamında anlatılmaktadır.

12 Ağustos 2015 itibariyle değerlendirmeye alınmış 1.032 projenin saha sınır köşe koordinat bilgileri EPDK’nın resmi internet sayfasından edinilmiş çeşitli yazılımlar (GIS) ve iç kodlamalar yardımıyla koordinat format dönüşümleri yapılmış olup bunlardan 996 adet proje harita üzerine
işlenebilmiştir.
Projelerin saha sınır köşe koordinat bilgilerinde çeşitli hatalar gözlenmiş olup bunlardan düzeltilebilenler haritaya dâhil edilmiştir. Saha sınır koordinatlarının işlenmesinde karşılaşılmış hatalar alttaki gibidir.

 Dilim orta meridyen (DOM) bilgisi eksik olan projeler (yaklaşık 218 adet)
 DOM bilgisi yerine UTM bölge (UTM Zone) bilgisi yazılmış olan projeler (yaklaşık 24
adet)
 DOM bilgisi ile proje şehri örtüşmeyip farklı şehirde, deniz üzerinde ya da farklı ülkede
beliren projeler (yaklaşık 7 adet)
 Koordinat hane sayısı fazlası/eksiği, köşe noktaları sıralama hatası ve benzeri hatalar
barındıran projeler (yaklaşık 50 adet)
 Koordinatı olmayan projeler (3 adet)
Bu hatalar aynı veya farklı projelerde gözlenmiştir. 36 adet proje ise düzeltilemez durumdaki çeşitli koordinat hatalarından dolayı haritaya işlenememiştir.
Harita üzerinde işlenen 996 proje yerleşimi incelendiğinde sahalardaki çakışmalar net şekilde görülmektedir.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin bir kesimindeki aynı tepeler üzerinde 34 adet projenin
yerleşimlerinin çakıştığı görülmektedir. Yaklaşık 450 km2’lik arazi üzerinde gözüken 34 projenin alanlarının toplamı yaklaşık 1.124 km2 düzeyindedir.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinin bir kesiminde aynı tepeler üzerinde 20 adet projenin yerleşimlerinin çakıştığı görülmektedir. Yaklaşık 158 km2’lik arazi üzerinde gözüken 19
projenin alanlarının toplamı yaklaşık 550 km2 düzeyindedir

Karaman’ın Merkez ve Mersin Mut ilçelerinin bir kesiminde aynı tepeler üzerinde 29 adet projenin yerleşimlerinin çakıştığı görülmektedir. Yaklaşık 791 km2’lik arazi üzerinde gözüken
29 projenin alanlarının toplamı yaklaşık 1.156 km2 düzeyindedir.

Benzer çakışmalar başta Ege ve Marmara olmakla birlikte diğer birçok bölgede de sıklıkla görülmektedir.

*Bu çalışmada kullanılan tüm veri ve bilgiler EPDK’nin resmi internet sitesindeki Elektrik Piyasası Önlisansları sayfasından temin edilmiştir. http://www.epdk.org.tr Erişim Tarihi: 15/08/2015

Kaynak: Enerji Enstitüsü

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Şirket Haberleri 0 Comments

RKT Enerji 3E İle Ortak Olarak Küresel İşbirliklerini Arttırıyor

Küresel ölçekte başarılı ve inovatif projelere imza atmış olan Belçikalı 3E  ile Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi sektörlerinin önde gelen proje geliştirme şirketlerinden RKT Enerji, önemli bir işbirliğine gidiyor: 3E ve RKT

Rüzgar enerjisi 0 Comments

Exergy’den Yerli Teşvikli Türbin

2009 yılında EXERGY jeotermal ve atık ısısından elektrik enerjisi üreten ileri bir teknoloji türbiniyle yenilenebilir enerji kaynakları için yeni bir potansiyel ve pazar yarattı. En önemli pazarı Türkiye olan EXERGY,

YATIRIMCI

TEİAŞ’dan Lisans Başvurularıyla İlgili Duyuru

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 12.05.2014 günü saat 10:00’da TEİAŞ Genel Müdürlüğü 4.kat Toplantı Salonunda EK-7’de listede verilen bölgeler için ve aynı bölgeye başvuran şirketler arasında bir yarışma yapılacak.