15-16 Kasim Solar Kampüs Çalıştayı Ankara

15-16 Kasim Solar Kampüs Çalıştayı Ankara

metu_101X84mm_transparentGelişen teknoloji dünyasında artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının son derece önem kazandığı günümüzde, güneş enerjisi yüksek kapasitesi ve kolay eldesi ile en fazla gelecek vaat eden sürdürülebilir enerji türü olarak ortaya çıkmıştır. Giderek artan çevre felaketleri ve enerji arzındaki yetersizlikten kaynaklanan ekonomik ve siyasi sorunlar nedeni ile güneş
enerjisinden daha çok yararlanma, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem kazanmıştır. Araştırmaları 50 yılı aşkın süredir devam eden güneş enerjisi kullanımının bugün geldiği noktada, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede çeşitli yasal düzenlemeler hazırlanmış ve güneş enerjisinin kullanımı teşvik edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda, güneş enerjisinin, kentlerde, yerleşim
birimlerinde ve kurumlarda kullanımının hızla artması beklenmektedir. Bu yöndeki gelişimlere öncülük etmek ve kullanılabilir. Örnekler yaratmak amacı ile çalışmalar yürüten GÜNAM, 15-16 Kasım 2013 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Solar Kampüs” başlıklı bir çalıştay düzenlemektedir. Çalıştayın ana hedefi, aşağıda sıralanan konularda görüş ve düşüncelerin
paylaşıldığı bir platform oluşturmak ve örnek projeler geliştirmektir.

Başlıca çalıştay konuları şöyledir;

• Güneş Kentler ve planlama
• Solar Kampüs Projesi
• Güneş Mimarisi
• Güneş Santralları
• Kent temiz enerji sistemleri
• Güneşle ısıtma ve soğutma sistemleri
• Çevre ile ilgili Güneş projeleri

Çalıştayımız konu ile ilgili tüm akademisyenlere, öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu ve özel sektör temsilcilerine açıktır. Çalıştayın yapılacağı merkezin fuaye alanında Türkiye’de güneş enerjisine katkıda bulunan firmaların tanıtım stantları dolaşıma açık olacaktır. Tanıtım alanında yer almak veya sponsor olmak isteyen firmalar olgud@metu.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.

15-16 Kasım Ankara

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Mühendislik Zirvesi’14 “Akıllı Şehirler” 1-2-3 Nisan İstanbul

 Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen Mühendislik Zirvesi, bu sene “Akıllı Şehir” kavramı üzerinden geleceğin çevreci, verimli, konforlu ve güvenli şehirlerini ele almaktadır. Gelişen bilişim teknolojileriyle beraber trafik, yapılaşma,

ETKİNLİKLER

27-29 Haziran 2013- 3. IRENEC Yenilenebilir Enerji Konferansı

IRENEC 2013 3. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI 27-29 Haziran 2013, İstanbul T.C. Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Maltepe / İstanbul  Sizi, İstanbul´da 27-29 Haziran 2013 tarihlerinde yapılacak olan, IRENEC

ETKİNLİKLER

JICA Binalarda Enerji Verimliliği Seminerleri

JICA desteğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  işbirliği ile kamu binalarında enerji verimliliği konusunda yürütülen proje çerçevesinde, Japonya’daki binalarda enerji verimliliği deneyimlerini  aktaran bir seri seminer  2011 yılı sonundan başlayarak düzenlenmiştir. Bu