10. Kalkınma Planı’nda Temiz Enerjiye Ayrılan Yer Büyük

10. Kalkınma Planı’nda Temiz Enerjiye Ayrılan Yer Büyük

Onuncu Kalkınma Planı’na göre, yerli kaynakların üretimdeki payını artırmak suretiyle enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

922917_10151526904674735_936808337_n2014-2018 yıllarını kapsayan Kalkınma Planı’ndaki Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı’na göre, 2011 sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 28 olan yurtiçi ve yurtdışı petrol ve doğal gaz çıkarımları dahil yerli kaynak payının, 2018 sonunda yüzde 35′e yükseltilmesi hedefleniyor. 2012′de yaklaşık 39 milyar kilowatt/saat olarak gerçekleşen linyit kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin ise 2018 yılında 60 milyar kilowatt/saate çıkarılması ve 10 bin megawattlık ilave hidrolik kapasitenin devreye alınması da programın hedefleri arasında bulunuyor.

Rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların elektrik üretiminde kullanılmasına yönelik potansiyel tam olarak tespit edilecek, bu kapsamda jeotermal aramalar hızlandırılacak.

Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı

Plan’da yer alan Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında da seçilmiş bazı sektör ve alanlarda enerji verimliliğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmesi, mevcut bazı uygulamaların yaygınlaştırılması, örnek uygulamaların duyurularak kamuoyu bilincinin yükseltilmesi ve nihayetinde talep tarafı yönetimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Buna göre, 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin, 2012 yılı baz alınmak suretiyle belirlenecek göstergeler düzeyinde ve verimlilik artışı uygulamaları ile yüzde 10 düşürülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, enerji verimliliğine yönelik idari ve kurumsal kapasite geliştirilecek. Enerji verimliliği alanında istatistik, ölçme-değerlendirme ve izlemeye yönelik bir mekanizma oluşturulacak.

Sanayide enerji verimliliği artırılacak. Sanayide harcanan elektriğin yüzde 70′den fazlasını tüketen düşük verimli AC elektrik motorlar daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilecek.

Binalarda enerji verimliliği

Proje sonrasında sağlanan tasarruflarla geri ödemeye imkan veren enerji performans sözleşmesi (EPS) borçlanma modeli dahil olmak üzere, çeşitli finansman yöntemleriyle kamu binalarındaki enerji verimliliği yatırımları yaygınlaştırılacak. Yetersiz yalıtıma sahip eski binalarda, binayı çevreleyen dış yapı zarfı ve ısıtma sistemleri, yürürlükteki standartları sağlayacak şekilde ısı yalıtımlı niteliğe dönüştürülecek.

Kamuda düşük yakıt tüketimi olan taşıt kullanımı yaygınlaştırılacak.

Kaynak: Enerji Enstitüsü

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

Elektrik Üretimi 0 Comments

İskoçya Gelgit Enerjisine Önemli Yatırım Yapıyor

Gelgit enerjisi, denizlerde oluşan gelgit olayından yararlanan bir enerji kaynağıdır. Tidal enerji olarak ta adlandırılır. Gelgit enerjisinde, gelgit olayı için üretilmiş olan özel türbinler kullanılır. Bu türbinler, iki taraflı olarak hareket

HABERLER

Capatect Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile konutların enerji verimliliklerini değerlendirme ve Enerji Kimlik Belgesi verme yetkisine sahip olan Betek Grubu, binaların enerji seviyelerini değerlendirmek üzere seçilen ilk ve

HABERLER

Integreen’den Isparta’da İki Güneş Enerji Santrali

Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Isparta’da gerçekleştirdiği 1 megawatt’lık ve 750 kilowatt’lık güneş enerji santrallerinin kurulumunu tamamladı. Escort Teknoloji Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Escort Teknoloji Yatırım’ın iştiraki Alesta GSYO A.Ş’nin hissedarı